Rådet arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling i Allerød, både miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Rådet fungerer som:

  • Dialog- og diskussionsforum.
  • Rådgivning af byrådet og andre relevante instanser.
  • Initiativtager til og arrangør af konferencer, møder, seminarer.

Byrådets medlemmer

Merete Them Kjølholm
Bettina Hauge
Anders Damm-Frydenberg

Medlemmer fra Foreningen Grøn Guide

Tommy Dal
Allerød Bibliotek
3450 Allerød
Tlf. 48 14 42 50

Svava Lykkegaard Hansen
Gl. Lyngevej 97
3450 Allerød
Tlf. 31 95 74 85

Marianne Thorsø Nielsen

Medlem fra Danmarks Naturfredningsforening

Hans Philipsen
Kærhøjgårdsvej 16
3540 Lynge
Tlf. 20 10 56 16

Medlem fra LO

Tanja Cederholm  
Egeallé 3
3450 Allerød
Tlf. 48 17 31 94

Medlem fra Landboforeningerne

Lars Jonsson

Medlem fra Allerød Handelsforening

Lene Krogh

Medlem fra Lynge Handelsforening

Nils Henrik Christiansen
Vrålyngen 4
3540 Lynge
Tlf. 48 19 21 00

Medlem fra Landbrugets Arbejdsgiverforening

John Frandsen

Medlem fra Røde Kors afdeling Allerød

Henning Mortensen