Hvis det passer dig bedst at stemme inden valgdagen, kan du brevstemme i enhver kommune i Danmark til Europa-Parlamentsvalget fra 15. april 2019.
Du kan brevstemme på rådhuset inden for normal åbningstid til og med tredje sidste hverdag før valgdagen, dvs. torsdag den 23. maj 2019, kl. 18.00, hvor brevsafstemningen stopper.

Åbningstiden er mandag og tirsdag kl. 10 – 14 samt torsdag kl. 10 – 18. Rådhuset er lukket fra og med den 15. april 2019 - til og med den 22. april 2019.
Der afholdes ekstra åbent kun for brevstemmer på rådhuset ml. kl. 10.00-14.00 de sidste to lørdage før valgdagen.

Du kan også stemme på bibliotekerne i Allerød og Lynge i den bemandede åbningstid til og med tredje sidste hverdag før valgdagen, dvs. 23. maj kl. 18.00, hvor brevafstemningen som nævnt stopper.
Husk at medbringe legitimation, som f.eks. pas, sundhedskort, kørekort eller valgkort.

Når du brevstemmer, får du en blank stemmeseddel, hvor du selv skal skrive partiets navn eller bogstavbetegnelse samt evt. navnet på en bestemt kandidat.
Det er altid den senest afgivne brevstemme, der er gyldig.

Du kan kun fortryde din brevstemme ved at brevstemme igen – og i den periode, hvor man kan brevstemme.
Hvis du har brevstemt, kan du ikke senere vælge at stemme på valgstedet på selve valgdagen.
Selvom du har brevstemt, får du alligevel tilsendt valgkort i ugen op til valget. Rent praktisk kan vi nemlig ikke adskille dem, der har brevstemt, fra listen over alle stemmeberettigede, før brevafstemningen er afsluttet.
Du skal i så fald venligst se bort fra valgkortet - du må gerne rive det i stykker og smide det ud.