Indhold

Der skal afholdes folketingsvalg onsdag den 5. juni 2019. 

Valgret til Folketinget har enhver, der er fyldt 18 år, har dansk indfødsret (statsborgerskab) og fast bopæl i riget. Personer der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere kaldt "umyndiggjorte") har dog ikke valgret.

På valgdagen kan du stemme fra kl. 8 til kl. 20. Du kan se på dit valgkort, hvor du skal stemme. Du modtager dit valgkort med posten inden valget, og husk at medbringe det på valgdagen.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort senest 5 dage før valgdagen, men mener du har ret til at stemme,skal du henvende dig til Borgerservice. Det samme gælder, hvis der er fejl på dit valgkort.

Folketingets Valgportal kan du finde forskellige oplysninger rettet til vælgerne om folketingsvalg og det danske valgsystem. Du kan også se to korte film om fordeling af kreds- og tillægsmandater og om stemmesedlens opbygning.

Se menuen til venstre for mere information om valg...