Er det vanskeligt for dig at benytte dit almindelige valgsted?

Alle Kommunens valgsteder er genrelt tilgængelige for vælgere med nedsat førlighed eller handicap.

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, der gør det svært for dig, at komme ind på eller benytte dit almindelige valgsted, kan du søge om at stemme på et andet mere tilgængeligt valgsted på valgdagen.

  • Ansøgningsskemaet til ændre valgsted kan hentes digitalt ved at klikke her - eller ved henvendelse til Borgerservice på telefon 48 10 01 00.
  • Sidste frist for at søge om at skifte afstemningssted er tirsdag den 28. maj 2019, kl. 12.

Læs mere om kommunens valgsteder og hjælpemidler på valgstederne under afsnittet generelt om valg. Klik her.