Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på valgdagen, kan du søge om at stemme i eget hjem.

 • Dette gælder dog ikke, hvis du har mulighed for at brevstemme på f.eks. sygehuset eller ved dagophold på plejehjem

Søg senest den 24. maj 2019, kl. 18.00 hos borgerservice

Hvordan søger du?

 • Du kan give besked til din hjemmeplejen eller din hjemmehjælper, der kan hjælpe dig med at udfylde og aflevere ansøgningsskemaet.
 • Du finder ansøgningsskema her 
 • eller kan få det tilsendt ved at ringe til Borgerservice på tlf. 48 10 01 00. 
 • Du kan også få udleveret ansøgningsskemaet, hvis du modtager jævnligt besøg af hjemmeplejen.
 • Er du ikke i stand til at udfylde ansøgningsskemaet, kan du få en anden person til at skrive under i dit sted.

Hvordan stemmer man hjemmefra?

 • Hvis du er berettiget til stemme hjemmefra, vil du modtage besøg af 2 valgtilforordnede – der vil hjælpe dig med at afgive brevstemme.

Dato for afstemning i eget hjem

 • Brevstemmeafgivningen i eget hjem vil foregå i maj 2019, til Folketingsvalget 
 • 1 – 2 dage før vil Borgerservice ringe til dig og oplyse et forventet tidspunkt.

Dato for afstemning i eget hjem

 • Brevstemmeafgivningen i eget hjem vil foregå den 29. maj 2019, til Folketingsvalget
 • 1 – 2 dage før vil Borgerservice ringe til dig og oplyse et forventet tidspunkt