Indhold

Flere af Allerøds børnehuse har lavet projekter, som viser, hvad de synes, der skal være i Fremtidens Allerød. Udtillingen af de mange flotte, spændende kunstprojekter blev kick-startet ved en fernisering på bilioteket, hvor børnene viste borgmesteren alle deres fine bidrag til visionen om Fremtidens Allerød.

Kunstprojekterne blev efter ferniseringen udstillet på biblioteket, og herefter blev udstillingen rykket til Borgerportalen på Allerød Rådhus, hvor de har dannet ramme om de mange møder og borgerinddragelsesarrangementer om visionen, der er blevet afholdt på Rådhuset i oktober måned.