Indhold

I forbindelse med udarbejdelsen af visionen for Fremtidens Allerød blev et repræsentativt udvalgt antal borgere inviteret til at deltage i et borgerpanel, der blandt andet deltog i et fokusgruppeinterview og en workshop, Åben Dialog, om det første visionsudkast i starten af oktober.

Alle borgere i Allerød blev desuden inviteret til at deltage i Åben Dialog, og til stor glæde for Byrådet havde mange lagt vejen forbi Rådhuset for at få indblik i visionsprocessen og give deres holdning til kende.

Deltagerne kom med feed-back på det første udkast til visionen, som har temaerne ”fællesskaber” og ”bæredygtighed” som bærende elementer. Arrangementerne endte ud i en masse forskellige, meget brugbare input til både visionen og de politikker, strategier og handlingsplaner, der skal arbejdes med i de forskellige politikområder med afsæt i visionen. Der var bredt ønske fra borgerne om en uddybning og konkretisering af visionstemaerne, herunder af begrebet "bæredygighed". Byrådet har taget alle input med som inspiration til i den videre udvikling af visionen og det politiske arbejde.