Indhold


Erhvervslivet har bidraget med input til visionen i forbindelse med Vækstmøde, den 6. juni - og senere givet feedback på byrådet første visionsudkast, på dialogmøde, den 23. oktober 2018

Feedback - dialogmøde 23. oktober

Der var generelt et ønske om mere konkretisering og dybde i visionen og uddybning af begreberne bæredygtighed og fællesskab. Opfordring til at skabe et fokus, der "sætter Allerød på landkortet". Fremtidsbilleder/pejlemærker indenfor områder, der kan positionere Allerød.

Styrkepositioner

Der blev nævnt flere styrkepositioner, herunder naturen, høje uddannelsesrater, gode skoler. frontløbervirksomheder, super foreningsliv, urbant miljø der bliver stadigt bedre, boligpriser hvor man stadig kan være med, arkitektonisk kvalitet, god kommunal service.

Tendenser og visionsudfordringer

Drøftelse af megatendenser og deres betydning for visionsudfordringer. Herunder f.eks tendenser som: distribuerede arbejdsfællesskaber, internethandlen tager over, urbanisering, fremtidens transportformer, digitalisering og automatisering.

Ønsker til samarbejdet

Opfordring til at kommunen er mere nysgerrige i samspillet med erhvervslivet og skaber tidlig dialog. Til at facilitere vidensdeling og netværk. Vigtigt for erhvervslivet at der er aktivitet og cafémuligheder i bymidten – afholde virksomhedsfrokoster i byen. Ønsker om prisuddeling; hædring og fejring - anerkende indsatser, der bidrager til målene og inspirerer. Stort fokus på rammevikår - infrastruktur og dækningsafgift.