Indhold

Den 4. oktober mødtes kommunens ledere for at arbejde med visionsoplægget og for at drøfte, hvordan visionsoplægget om det gode liv med fællesskab og bæredygtighed kan udmøntes i fremtiden. Det samme gjorde repræsentanter fra kommunens medarbejderudvalg den 25. oktober.

Der blev blandt andet talt om, hvordan visionen kan bidrage til det daglige arbejde, Allerød Kommunes medarbejdere udfører. Nogle pointer fra møderne var blandt andre, at visionen ville kunne bidrage til stærkere arbejdsfællesskaber med fokus på en solid kerneydelse, langtidsholdbare, bæredygtige løsninger, samarbejde på tværs af forvaltninger, større inddragelse af borgere og fælles ansvar i form af inkluderende fællesskaber. Der var stort fokus på, at visionen skal rumme det gode liv for alle borgere i Allerød.