billede

I den nye rundkørsel er der et par fejl og mangler, som entreprenøren vil udføre op mod jul og først i det nye år.

Arbejdet udføres så vidt muligt uden større omlægninger.

Vejlukningen af Søstjernevej mangler desværre at blive beplantet.

Efteråret har været ualmindeligt vådt, hvorfor der ikke har kunne plantes i jorden.

Planterne står og venter på planteskolen, så beplantningen af bedet sker forhåbentlig først i det nye år.

Som følge af boligbyggeriet på hjørnegrunden ved Hillerødvej/Kollerødvej etableres svingbaner ved Mejeribakken og Lynge Bygade.

Den nye bebyggelse får vejadgang fra Mejeribakken og på Kollerødvej anlægges i forbindelse med svingbanerne helleanlæg.

Der vil i en periode være opsat midlertidig lysregulering på Kollerødvej.

Vi skal anmode om forståelse for de gener, som arbejdet nødvendigvis vil medføre.

Teknik og Drift, Veje

På Rønnealle etableres i uge 43 bump på den del af vejen, hvor der i dag ikke er bump, dvs. fra Linde Alle til Lilledal.

Samtidig fornyes de eksisterende bump, idet de havde mistet effekten. Strækningen af Rønnealle fra Pilealle til Lilledal markeres som 2 minus 1 vej. Dermed er hele Rønnealle 2 minus 1 vej, undtagen et kort stykke ved svinget mellem Kirkevænget og Pilealle, hvor der ikke er tilstrækkelig oversigt til at have 2 minus 1 vej. Formålet er at skabe bedre forhold for cyklisterne på Rønnealle.

Søparken skifter vejnavn til Søstjernevej - på strækningen fra Lyngevej mod motorvejen.

Navneskiftet sker i forbindelse med vejlukningen af Søparken ved Lyngevej.

  • Vejnavnet er valgt ud fra det samme tema som sidevejene er navngivet efter.
  • Der er ingen beboere på vejen, så ingen borgere er direkte berørt af vejnavneskiftet.

Baggrund

I den nye adresselov står der, at alle vejstykker med samme vejnavn skal være sammenhængende, for at beredskabet kan finde den rigtige adresse så snart de er kørt ind på den rigtige vej. For at Beredskabet ikke kører forkert, og må ud på en omvej for at komme hen til den rigtige adresse, ændres vejnavnet.

For at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for især bløde trafikanter, etablerer Allerød Kommune etablerer en 40 km/t zone i området mellem Hillerødvej, Uggeløse Bygade og Vejrmøllevej. 

40 km/t zonen bliver evalueret i foråret 2020.

Der kommer bump og vejskilte - udføres ultimo august 2019
Ved alle indgange til området opsættes 40 km/t hastighedsbegrænsende skilte og der etableres 11 bump. Se oversigt her (link åbner i nyt vindue)  

Arbejdet udføres ultimo august 2019, såfremt vejret tillader det.

Hold øje med kampagnen og nye vejskilte

 

Kampagneskiltene ’Husk 40 km’ opsættes, når 40 km/t zonen er etableret for at huske bilisterne på hastighedsbegrænsningen. Kampagnen nedtages medio november 2019.


 

Skiltning i hastighedszonen

 

Når skiltet med 40 km/t zonen passeres må hastigheden maksimalt være 40 km/t.

 

 

Den 40 km/t hastighedsbegrænsende zone ophører først, når dette skilt passeres.

 

Hvorfor etableres hastighedszonen?

Med den nye hastighedsbegrænsende zone følger Allerød Kommune op på Trafikplan 2017-2020, som viser hastighedsoverskrivelser og utryghed i trafikken i området.

Spørgsmål

Spørgsmål til kan stilles til Teknik og Drift på teknikogdrift@alleroed.dk.

Hent oversigtskort over 40 km/t zonen her

Novafos etablere ny regnvandsledning for enden af Prunusvej via Engsvinget og Prøvestensvej fra Kollerødvej og Frederiksborgvej. Arbejdet starter august 2019 og varer frem til juli 2020.

Læs mere her 

Teknik og Drift har påbegyndt en tiltrængt renovering af fortovene på Blovstrød Alle.

I 2019 renoveres begge sider på strækningen fra Sjælsø Alle til Sandholmgårdsvej, og vi forventer at kunne fortsætte arbejdet næste år.

I forbindelse med renoveringen udskiftes de gamle fliser og kantsten.

Vi skal anmode om forståelse for de gener, som arbejdet nødvendigvis vil medføre.