TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 28. maj 2019

Allerød Byråd har den 23. maj 2019 besluttet at ophæve lokalplan 305 for grusgrave og lossepladser i Lynge-Uggeløse. Beslutningen om ophævelse af lokalplanen er offentligt bekendtgjort tirsdag den 28. maj 2019.

Byrådet kan, efter planlovens § 33 stk. 1 nr. 1., beslutte at ophæve lokalplaner i landzonen hvis det vurderes at der ikke længere er behov for planlægning af området.

Administrationen af området vil herefter foregå efter landzonebestemmelserne i planlovens kap. 7 §§ 35-38

Beslutningen om at ophæve lokalplanen kan påklages til planklagenævnet indtil 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af beslutningen.

Beslutningen om ophævelse er offentligt bekendtgjort den 28. maj 2019, frist for indsendelse af klager er 25. juni 2019.

Clipart Ophævelse af lokalplan 305

Ophævelse af lokalplan 305

Clipart Klagevejledning

Klagevejledning