TILLADELSER OG AFGØRELSER HØRINGSSIDE

Opdateret: 28. maj 2019

Allerød Byråd har den 23. maj 2019 besluttet at ophæve lokalplan 305 for grusgrave og lossepladser i Lynge-Uggeløse. Beslutningen om ophævelse af lokalplanen er offentligt bekendtgjort tirsdag den 28. maj 2019.

Byrådet kan, efter planlovens § 33 stk. 1 nr. 1., beslutte at ophæve lokalplaner i landzonen hvis det vurderes at der ikke længere er behov for planlægning af området.

Administrationen af området vil herefter foregå efter landzonebestemmelserne i planlovens kap. 7 §§ 35-38

Beslutningen om at ophæve lokalplanen kan påklages til planklagenævnet indtil 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af beslutningen.

Beslutningen om ophævelse er offentligt bekendtgjort den 28. maj 2019, frist for indsendelse af klager er 25. juni 2019.