TILLADELSER OG AFGØRELSER HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har meddelt dispensation vedrørende terrænregulering for Pankas A/S på Bøgeholm Alle 7, matr. nr. 11t Vassingerød By, Uggeløse.

Afgørelse om terrænregulering Bøgeholm Alle 7

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 19 og 20 meddelt dispensation vedrørende terrænregulering i forbindelse med opførelse af asfaltværk, oplagshal, kontorbygning og støjvold på Bøgeholm Alle 7, matr. nr. 11t Vassingerød By, Uggeløse. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen ses herunder.