TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har meddelt dispensation vedrørende terrænregulering for Pankas A/S på Bøgeholm Alle 7, matr. nr. 11t Vassingerød By, Uggeløse.

Afgørelse om terrænregulering Bøgeholm Alle 7

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 19 og 20 meddelt dispensation vedrørende terrænregulering i forbindelse med opførelse af asfaltværk, oplagshal, kontorbygning og støjvold på Bøgeholm Alle 7, matr. nr. 11t Vassingerød By, Uggeløse. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen ses herunder.

Clipart Pankas A/S terrænregulering

Pankas A/S terrænregulering