TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv

Opdateret: 4. marts 2019

Teknik og Planudvalget har på møde den 5. december 2017 forlænget dispensation til opstilling af flygtningeboliger ved Sportsvej til en samlet periode på 5 år, jf. planlovens § 5 u. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Teknik og Planudvalget har på møde den 5. december 2017 besluttet af meddele forlængelse af dispensation til opstilling af flygtningeboliger til en samlet periode på 5 år, jf. planlovens § 5 u. Tidsbegrænsning på byggetilladelserne forlænges tilsva-rende.

Begrundelsen for forlængelsen er et fortsat behov for midlertidig indkvartering af flygtninge, og at pavillonerne er hensigtsmæssigt placeret og har en rimelig byg-ningsmæssig kvalitet.

Sportsvej 4 A-G kan således være opstillet til 10. juni 2020 og Sportsvej 1 A-D, 3 A-D, 5 A-D, 7 A-D og 9 kan være opstillet til 1. februar 2021.

Clipart Flygtningeboliger på sportsvej -  afgørelse om dispensation til forlængelse

Flygtningeboliger på sportsvej - afgørelse om dispensation til forlængelse