Allerød Kommune skal ligesom landets øvrige kommuner levere velfærd til borgere for færre midler år for år. Når kommunens indtægter ikke stiger, skal det årlige finansieringsbehov dækkes, enten med effektiviseringer eller servicereduktioner.

Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi rummer blandt andet principper for arbejdet med effektiviseringer og beskriver hvordan ansvaret for at beslutte udtænke, og gennemføre effektiviseringer er fordelt mellem politikere, ledelse og medarbejdere.

Byrådet vedtog maj 2016 en effektiviseringsstrategi for 2017-20. Med baggrund i Økonomiudvalgets strategiseminar i december 2018, er en revideret effektiviseringsstrategi udarbejdet, som er gældende for perioden 2019-21. Du finder dokumenterne nederst på siden.

Effektiviseringskataloger 

Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer er en fælles opgave som alle dele af organisationen bidrager til. 

Nedenfor er link til de politiske sager, hvor effektiviseringskataloger fremlagt til endelig beslutning: