Allerød Kommune skal ligesom landets øvrige kommuner levere velfærd til borgere for færre midler år for år. Når kommunens indtægter ikke stiger, skal det årlige finansieringsbehov dækkes, enten med effektiviseringer eller servicereduktioner.

Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer er en fælles opgave som alle dele af organisationen bidrager til. Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi rummer blandt andet principper for arbejdet med effektiviseringer og beskriver hvordan ansvaret for at beslutte udtænke, og gennemføre effektiviseringer er fordelt mellem politikere, ledelse og medarbejdere.

Byrådet vedtog maj 2016 en effektiviseringsstrategi for 2017-20, som nærmere beskriver strategi, proces, metode og ansvarsfordeling.

Herunder finder du effektiviseringsstrategi samt de sager, hvor effektiviseringsforslag er fremlagt til endelig beslutning.

2018

2017

2016

Effektiviseringsstrategi 2017-20