Myndighedsbehandlingen i forbindelse med etablering af Pankas A/S i Farremosen

Kommunen er nu så langt i myndighedsbehandlingen af Pankas A/S ansøgninger om tilladelser i forbindelse med etablering, at der er endelige udkast til afgørelser, som bliver forelagt Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2019. Det drejer sig om:

 • VVM screening
 • Byggetilladelse
 • Terrænregulering
 • Miljøgodkendelse
 • Tilslutningstilladelse
 • Nedsivningstilladelse
   

Alle endelige udkast til afgørelser er kvalitetssikret eksternt hos COWI og NIRAS.

Ud fra et ønske om offentlighed og åbenhed har Allerød Kommune valgt at offentliggøre alle endelige udkast til afgørelser, samt de mange hundrede siders dokumenter og tilhørende bilag, som myndighedsbehandlingen bygger på. 

Nederst på siden finder du i de grønne bokse:

 • Endelige udkast til myndighedsafgørelserne
 • Opdaterede oversigter med link til den sagsbehandling, afgørelserne bygger på
   

Hvad er processen herfra?
De endelige udkast til afgørelser foreligges til orientering:

 • Den 5. februar 2019  i Teknik- Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget
 • Den 19. februar i Økonomiudvalget
 • Den 28. februar i Allerød Byråd


De endelige afgørelser bliver offentliggjort under menupunktet "politisk behandlede sager og afgørelser"

 

VVM-Screening - udkast til afgørelse, januar 2019

VVM-Screening - sagsbehandlingen

Byggetilladelse - udkast til afgørelse, januar 2019

Tilladelse til terrænregulering - udkast til afgørelse, januar 2019

Byggetilladelse og tilladelse til terrænregulering - sagsbehandlingen

Miljøgodkendelse - udkast til afgørelse, januar 2019

Miljøgodkendelse - sagsbehandlingen

Tilslutningstilladelse - udkast til afgørelse, januar 2019

Tilslutningstilladelse - sagsbehandlingen

Nedsivningstilladelse - udkast til afgørelse, januar 2019

Nedsivningstilladelse - sagsbehandlingen