Myndighedsbehandlingen i forbindelse med etablering af Pankas A/S i Farremosen

Ud fra et ønske om offentlighed og åbenhed har Allerød Kommune valgt at offentliggøre alle endelige afgørelser, samt de mange hundrede siders dokumenter og tilhørende bilag, som myndighedsbehandlingen bygger på. 

Nederst på siden finder du i de grønne bokse:

  • De endelige myndighedsafgørelserne
  • Oversigter med link til den sagsbehandling, afgørelserne bygger på

 

VVM-Screening - Afgørelse, marts 2019

VVM-Screening - sagsbehandlingen

Byggetilladelse - afgørelse, marts 2019

Tilladelse til terrænregulering - afgørelse, marts 2019

Byggetilladelse og tilladelse til terrænregulering - sagsbehandlingen

Miljøgodkendelse - afgørelse, marts 2019

Miljøgodkendelse - sagsbehandlingen

Tilslutningstilladelse - afgørelse, marts 2019

Tilslutningstilladelse - sagsbehandlingen

Nedsivningstilladelse - afgørelse, marts 2019

Nedsivningstilladelse - sagsbehandlingen