Myndighedsbehandlingen i forbindelse med etablering af Pankas A/S i Farremosen

Ud fra et ønske om offentlighed og åbenhed har Allerød Kommune valgt at offentliggøre alle endelige afgørelser, samt de mange hundrede siders dokumenter og tilhørende bilag, som myndighedsbehandlingen bygger på. 

Nederst på siden finder du i de grønne bokse:

  • De endelige myndighedsafgørelserne
  • Oversigter med link til den sagsbehandling, afgørelserne bygger på