TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan 301A - Ny Allerødgård til etablering af multibane.

Allerød Kommune har den 3. august 2017 modtaget ansøgning om etablering af en multibane på Sortemosevej 15.
Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens1 § 35 stk.1 og en dispensation fra §§ 10.1 og 10.2 i lokalplan 103A i henhold til planlovens § 19 stk. 1.

Clipart Lanzonetilladelse Sortemosevej 15

Lanzonetilladelse Sortemosevej 15