Indhold

Alment støttet byggeri opføres som udgangspunkt for at sikre boliger til en husleje, som den brede del af befolkningen kan betale. Det betyder, at der er blevet ydet offentlig støtte til at opføre byggeriet. Når der ydes offentlig støtte, er der fra politisk side blevet stillet krav om, at der føres offentligt tilsyn med byggeriet. Almene boliger opføres og drives af almene boligorganisationer.

Allerød Kommune samarbejder med almennyttige boligselskaber omkring tilbud af lejerboliger i kommunen.

Allerød Kommune holder et årligt møde med de almene boligorganisationer drøftes samarbejde, boligorganisationens virksomhed og udvikling i de forskellige boligområder