Allerød Kommunens økonomistyringsprincipper er beskrevet i "Principper for økonomisk styring", og er besluttet af byrådet januar 2011. Hovedformålet i økonomistyringsprincipperne er, at skabe rammer for god økonomistyring i kommunen, gennem klare og veltilrettelagte værktøjer og processer.

Økonomistyringsprincipperne er opbygget med udgangspunkt i nedenstående økonomistyringstrekant, og fastlægger roller og ansvar såvel politisk som administrativt.