TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv

Opdateret: 2. april 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 og § 19, stk. 1 givet tilladelse og dispensation til Hestestald. Ejendommen er beliggende, Matr. nr.6b, Lynge By, Lynge

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil den 30. april 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/

Clipart Landzonetilladelse og dispensation til hestestald - Rødpælevej 20

Landzonetilladelse og dispensation til hestestald - Rødpælevej 20