TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har meddelt byggetilladelse for Pankas A/S på Bøgeholm Alle 7, matr. nr. 11t Vassingerød By, Uggeløse.

Byggetilladelse, Bøgeholm Alle 7

Allerød Kommune har i henhold til Byggelovens § 16 meddelt byggetilladelse til opførelse af asfaltanlæg, oplagshal, kontorbygning og støjvold på Bøgeholm Alle 7, matr. nr. 11t Vassingerød By, Uggeløse.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen ses herunder.

Clipart Pankas A/S - Byggetilladelse inkl. bilag

Pankas A/S - Byggetilladelse inkl. bilag