Indhold

Vedligeholdende træning er træning af muskelstyrke, kondition, balance og bevægelighed, blandt andet i forbindelse med daglige aktiviteter. Målet med vedligeholdende træning er, at du vedligeholder dine færdigheder i så høj grad som muligt og fastholder din evne til at klare hverdagens opgaver selv eller med mindst mulig hjælp.

 Reglerne for genoptræning er fastsat i Sundhedsloven § 140, Lov om social service § 86 stk. 1.

Du kan blive bevilget vedligeholdende træning, hvis du er alders- eller førtidspensionist, og:

  • Du har et faldende funktionsniveau, samt

  • Du modtager hjemmehjælp, eller er i risiko for at blive afhængig af hjemmehjælp.

Hvis du ønsker vedligeholdende træning, skal du henvende dig til Genoptræningen:

Tlf. 48 12 70 00.

Mandag - fredag kl. 9-11

Hjemmepleje & Træning
Genoptræningen
Rådhusparken 58
3450 Allerød

Hvis du får hjemmehjælp eller bor på plejecenter, kan du henvende dig til plejemedarbejderne.

Inden for to uger får du et tilbud om en vurdering af dit behov for genoptræning. I særligt travle perioder vil du blive skrevet på en venteliste.

Hvis du ikke er tilfreds med den træning, du modtager, eller du har fået afslag på din ansøgning om træning, kan du klage til Allerød Kommune.

kommunen@alleroed.dk
Bjarkesvej  2
3450 Allerød.

Kommunen vurderer klagen og revurderer afgørelsen. Fastholder Kommunen sin afgørelse, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Vedligeholdende træning er et gratis tilbud.

Træningen kan foregå i FH-hallen, på Allerød plejecenter afdeling Engholm eller i dit eget hjem i dagtimerne mandag til fredag.

Det er Allerød Kommunes ergo- og fysioterapeuter der foretager den indledende vurdering samt træning.

Den vedligeholdende træning foregår 2 gange om ugen, og du kan som udgangspunkt træne i 6 uger.