TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 30. august 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 givet tilladelse til etablering af 500 m² biocover. Ejendommen er beliggende, Matr.nr. 7f Uggeløse By, Uggeløse.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 27. september 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk.

Clipart Landzonetilladelse biocover

Landzonetilladelse biocover