Indhold

Se mulighederne i menuafsnittet i venstre side <

I menuen til venstre finder du information om de muligheder, der er for at få hjælp og støtte, når du er hjemmeboende og af helbredsmæssige årsager har brug for ekstra støtte i hverdagen.

I den grønne boks, nedenfor finder du link til kommunens kvalitetsstandarder.
Her er beskrevet det serviceniveau, som de politiske udvalg har fastlagt på en række specifikke områder, f.eks. behandling, hjemmehjælp, pleje og praktisk hjælp, madordninger m.m.