TILLADELSER OG AFGØRELSER HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til helårsbolig på ovennævnte ejendom. Ejendommen er beliggende, Matr. nr.3m, Børstingerød By, Lillerød.

Se landzonetilladelsen nedenfor.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 13. februar 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/