Indhold

Dagplejen i Allerød Kommune består af 15 dagplejere med 3 børn, 1 dagplejekonsulent, 1 deltids leder og 3 legestuer geografisk fordelt Lynge – Midtby – Blovstrød.

Dagplejerne mødes fast 2-3 gange om ugen i det vi kalder for Legestuen. Hver legestue består af 4-5 dagplejere med op til 15 børn og målet er at alle legestuer fremadrettet bliver en integreret del af en klassisk daginstitution.

Når du får passet dit barn i Dagplejen, får du passet dit barn i et privat hjem. Værdierne afspejler det hjemlige miljø, hvor der er tid til at være i nuet, tid til fordybelse og tid til det enkelte barn.

Dagplejens målsætning er, at børnene gennem det hjemlige miljø bliver mødt med tryghed, nærvær, anerkendelse og stimulering. Derigennem skabes muligheder for, at barnet udvikler selvhjulpenhed, selvstændighed, selvværd og sociale kompetencer.

Dagplejepædagogikken tager udgangspunkt i det lille, nære og hjemlige miljø, hvor barnet kan opbygge nære relationer til de øvrige børn i gruppen, samt til dagplejerens familie. Dagplejepædagogikken prioriterer, at barnet deltager i dagligdagens gøremål i dagplejehjemmet.

Legestuen er samlingspunktet for alle forældre, ansatte og børn. Den fungerer som et supplement til dagplejehjemmet, og et af formålene med legestuen er, at børnene og dagplejerne lærer hinanden at kende på tværs. På den måde har vi bedre mulighed for at tilbyde gæstepleje hos en dagplejer, som barnet kender, når barnets egen dagplejer er fraværende.

Legestuen er et vigtigt redskab til at styrke børnenes sociale kompetencer og derved modne børnene til videre udfordringer i børnehave. Det giver mulighed for at børnene stille og roligt kan vende sig til børnehave.

Dagplejekonsulenten er pædagog og har til opgave at føre pædagogisk tilsyn med børn og dagplejere minimum fire gange om året i dagplejerens hjem og i legestuen en til to gange om måneden.

Tilsynet sikrer barnets trivsel og udvikling, dagplejerens faglige udvikling, samt dagplejehjemmets indretning og sikkerhed. Der føres ekstra tilsyn, hvis det skønnes nødvendigt.

Ved den mindste bekymring for et barn, inddrages forældre, så man i fællesskab sikrer den bedst mulige indsats.

Konsulenterne deltager i diverse kurser der blandt andet omfatter supervision, kommunikation og formidling, som alle er kodeord for konsulentens praksis. 

Inden jeres barn starter i dagplejen, mødes I med dagplejeren, hvor I drøfter følgende:

  • Jeres forventninger til dagplejen
  • Dagplejens tilbud
  • Aftaler for indkøring(den første tid i dagplejen)

Dagplejeren viser i øvrigt rundt i hjemmet og fortæller om sig selv og børnenes dagligdag.

LYNGE

Vildroseparken, Lyngevej, Moselundsvej og Elmedalen

Gruppen har legestue i Lynge legestue, Kokkedalen 9, tlf. 48 18 69 22

LILLERØD

Akelejevej, Magnolievangen,  Møllemoseparken, Callunavej, Gl. Skolegårdsvej

Gruppen har legestue i Firkløveret, Violvej 5, tlf. 23 30 36 25

BLOVSTRØD

Mosevænget, Klidebakken, Bakketoppen, Engvej, Østervang

Gruppen har legestue i Klatretræet, Græsmarken 4, tlf. 23 30 84 28

  • Mandag til torsdag kl. 7:00-16:45.
  • Fredag kl. 7:00-16:00.

Med mindre andet aftales med dagplejen opfordrer vi til, at børnene bliver afleveret inden kl. 9.00.

Skriv dit barn op til Dagplejen

Priser 2017