TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 21. august 2019

Allerød Kommune har meddelt byggetilladelse til YX Truck, Bøgeholm Alle 1, 3450 Allerød, matr. nr. 11a, Vassingerød By, Uggeløse.

Klagefrist: senest den 17. september 2019.

 

Allerød Kommune har i henhold til Byggelovens § 16 meddelt byggetilladelse til opførelse YX Truck – en ubemandet tankstation til lastbiler, matr. nr. 11a Vassingerød By, Uggeløse.

En eventuel klage skal være indsendt til Nævnenes Hus via https://naevneneshus.dk/start-dinklage/byggeklageenheden/ - eller på e-mail til byg@naevneneshus.dk,  senest den 17. september 2019.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Clipart YX Truck Bøgeholm Alle 1 - byggetilladelse samlet

YX Truck Bøgeholm Alle 1 - byggetilladelse samlet