TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune giver hermed i henhold til § 35 stk. 1 i Planloven landzonetilladelse til brændeskur på 9 m², skur på 12 m², overdækning på 6 m² samt udvidelse af udhus til et areal på 28 m² - i alt 55 m2 sekundær bygning.

Vi har modtaget ansøgning om lovliggørelse af bygninger på ovennævnte ejendom. Det ansøgte kræver landzonetilladelse efter Planlovens § 35 stk.1.

Læs mere her

Clipart Landzonetilladelse til 55 m2 udhus byggeri.

Landzonetilladelse til 55 m2 udhus byggeri.