Allerød Kommune foretager kun ukrudtsbrænding på større veje. Det betyder, at grundejerne på almindelige villaveje selv har ansvaret for at fjerne ukrudt. Ukrudtsbekæmpelsen skal så vidt muligt foretages uden brug af pesticider.

Udvalgte kantstene på følende veje eller stier brændes 6-8 gange årligt

 • Frederiksborgvej
 • Del af Rønne allé
 • Kollerødvej
 • Rådhusvej
 • Del af Rønneholt Parkvej
 • Lyngevej
 • De af Kongevejen
 • Sandholmgårdsvej
 • Del af Vejrmøllevej
 • Sti ved Rønneholt Parkvej
 • Sti ved Rønneholtparken

Udvalgte fortove på følende veje brændes 6-8 gange årligt

 • Del af Banevang
 • Del af Frederiksborgvej
 • Del af Amtsvej
 • Del af Kollerødvej
 • Rådhusvej
 • Blovstrød Alle
 • Sjælsø Alle
 • Engholm Parkvej
 • Bjarkesvej
 • Del af Vejrmøllevej