TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 2. januar 2020

Allerød Kommune har meddelt nedsivningstilladelse til Unicon A/S, Bøgeholm Alle 9, 3450 Allerød, matr. nr. 11v, Vassingerød By, Uggeløse.

Allerød Kommune har i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 36 og 38 givet tilladelse til nedsivning af tagvand i to faskiner fra et samlet tagareal på 652 m2.

Du kan se den fulde afgørelse i linket herunder.

Clipart Nedsivningstilladelse

Nedsivningstilladelse