TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 2. januar 2020

Allerød Kommune har meddelt ændret vejadgang til Unicon A/S, Bøgeholm Alle 9, 3450 Allerød, matr. nr. 11v, Vassingerød By, Uggeløse.

Allerød Kommune har i henhold til § 62 i Lov om private fællesveje givet tilladelse til at ændre adgangsforholdene til Unicon A/S på Bøgeholm Alle 9, 3450 Allerød, matr. nr. 11v, Vassingerød By, Uggeløse.

Du kan se den fulde afgørelse i linket herunder.

Clipart Unicon vejadgang

Unicon vejadgang