Fakturaer skal fremsendes elektronisk

Er du leverandør af varer og tjenesteydelser til en kommune, skal du sende din faktura elektronisk. Det kan du gøre ved hjælp af NemHandel-teknologien.

Der er flere forskellige muligheder for at anvende NemHandel:

  • Som fuldstændig indbygget funktionalitet i et økonomisystem.
  • Ved hjælp af kombinationen af et økonomisystem og det gratis NemHandel-program.
  • Ved hjælp af NemHandel fakturablanketten på Virk.dk.

Her finder du NemHandelblanketten på Virk.dk. Klik her (link åbner i ny side)

Allerød Kommunes EAN-numre

Alle fakturaer til det offentlige skal sendes elektronisk med angivelse af et såkaldt EAN-nummer. Allerød Kommunes forskellige afdelinger og virksomheder har hver deres EAN-nummer.

Nedenfor finder du en oversigt over EAN-numre til alle virksomheder under Allerød Kommune.

EAN lokationsnummer Afdeling Beskrivelse
5798008475900 110 Allerød Musikskole
5798008476006 120 Folkeoplysning
5798008476709 130 Allerød Bibliotek
5798008484223 223 Allerød Plejecenter
5798008486289 223 Allerød plejecenter - Skovvang Plejecenter
5798008485701 223 Allerød plejecenter - Engholm Plejecenter
5798008486227 223 Allerød plejecenter- Lyngehus Plejecenter
5798008486210 223 Allerød plejecenter - Mimosen Plejecenter
5798008477300 229 Hjemmeplejen 
5798008486265 229 Genoptræning
5798008486203 235 Allerød Bo og Støtte
5798008477416 240 Allerød Tandpleje
5798008477508 321 Blovstrød Skole + SFO
5798008477607 322 Lynge Skole + SFO
5798008483325 325 Lillevang Skole
5798008477805 325 Lillerød Skole + SFO
5798008477706 325 Skovvangskolen + SFO
5798008479328 328 Kratbjergskolen
5798008477904 328 Engholmskolen + SFO
5798008478000 328 Ravnsholtskolen + SFO
5798008486043 332 Maglebjergskolen
5798008486050 333 Centerklasserne
5798008478208 334 Kongevejsskolen
5798008478307 340 Allerød Ungdomsskole
5798008478604 401 Park & Vej
5798008486180 410 Ejendomme 
5798008485404 416 Udlejningsejendomme
5798008484506 418 Forbugsafgifter
5798008481307 422 Bygningsrenovering
5798008478802 505 Dagplejen
5798008480409 541 Ravnsholtklyngen
5798008479205 544 Børnehuset Kirsebærgården
5798008481000 546 Børnehuset Blommehaven
5798008481208 548 Skovvang Børnehus 
5798008481703 555 Blovstrød Børnehus
5798008481901 560 Lillerød Børnehus 
5798008482007 561 Ørnevang Børnehus
5798008479908 562 Børnehuset Molevitten
5798008482304 568 Børnehuset Firkløveret
5798008482700 580 Børnenaturcentret Vestre Hus
5798008482908 582 Klub Allerød
5798008482502 584 Klub Hobitten
5798008483608 595 Sundhedsplejen
5798008486012 602 Kommunale ældre- og handicapboliger
5798008477102 603 Social indsats
5798008476938 604 Ydelse, front og administration
5798008486081 604 Ydelse og adm. Dagpenge mm
5798008476914 604 Ydelse og adm., kontanthjælp mm
5798008477201 605 Social rehabilitering
5798008485107 608 Skole 
5798008485503 609 Skolebiblioteket
5798008485008 610 It og digitalisering
5798008484001 611 Sekretariat
5798008484308 612 Økonomi
5798008484490 614 Risikostyring, bygning- og løsøreforsikrning
5798008484704 615 Personale
5798008484407 615 Personale - forsikringer
5798008484605 616 Ældre og Sundhed
5798008476907 616 Ældre og Sundhed, Hjælpemidler mm
5798008483301 620 Familier
5798008476921 622 Jobcenter
5798008485206 623 Dagtilbud
5798008486272 625 Glad mad Rådhuset
5798008485305 626 Teknik og drift - Vejmyndighed
5798008484209 628 Plan og Byg
5798008478703 629 Ambitiøs Miljøarbejde
5798008486135 630 Natur og Miljø
5798008478505 631 Affaldshåndtering - Det brugerfinansierede område
5798008486234 632 AK Fjernvarme  - Det brugerfinansierede område
5798008486036 640 Indkøb og Udbud
5798008486173 660 Glad Service
5798008486241 661 Sundhedsydelser
5798008486258 662 Borgere udenbys
5798008475801 700 Anlæg