Fakturaer skal fremsendes elektronisk

Er du leverandør af varer og tjenesteydelser til en kommune, skal du sende din faktura elektronisk. Det kan du gøre ved hjælp af NemHandel-teknologien.

Der er flere forskellige muligheder for at anvende NemHandel:

  • Som fuldstændig indbygget funktionalitet i et økonomisystem.
  • Ved hjælp af kombinationen af et økonomisystem og det gratis NemHandel-program.
  • Ved hjælp af NemHandel fakturablanketten på Virk.dk.

Her finder du NemHandelblanketten på Virk.dk. Klik her (link åbner i ny side)

Allerød Kommunes EAN-numre

Alle fakturaer til det offentlige skal sendes elektronisk med angivelse af et såkaldt EAN-nummer. Allerød Kommunes forskellige afdelinger og virksomheder har hver deres EAN-nummer.

Nedenfor finder du en oversigt over EAN-numre til alle virksomheder under Allerød Kommune.

Beskrivelse Afdeling EAN lokationsnummer
Allerød Musikskole 110 5798008475900
Folkeoplysning 120 5798008476006
Allerød Bibliotek 130 5798008476709
Allerød Plejecenter 223 5798008484223
Allerød plejecenter - Skovvang Plejecenter 223 5798008486289
Allerød plejecenter - Engholm Plejecenter 223 5798008485701
Allerød plejecenter- Lyngehus Plejecenter 223 5798008486227
Allerød plejecenter - Mimosen Plejecenter 223 5798008486210
Hjemmeplejen  229 5798008477300
Genoptræning 229 5798008486265
Allerød Bo og Støtte 235 5798008486203
Allerød Tandpleje 240 5798008477416
Blovstrød Skole + SFO 321 5798008477508
Lynge Skole + SFO 322 5798008477607
Lillevang Skole 325 5798008483325
Lillerød Skole + SFO 325 5798008477805
Skovvangskolen + SFO 325 5798008477706
Kratbjergskolen 328 5798008479328
Engholmskolen + SFO 328 5798008477904
Ravnsholtskolen + SFO 328 5798008478000
Maglebjergskolen 332 5798008486043
Centerklasserne 333 5798008486050
Kongevejsskolen 334 5798008478208
Allerød Ungdomsskole 340 5798008478307
Park & Vej 401 5798008478604
Ejendomme  410 5798008486180
Udlejningsejendomme 416 5798008485404
Forbugsafgifter 418 5798008484506
Bygningsrenovering 422 5798008481307
Dagplejen 505 5798008478802
Ravnsholtklyngen 541 5798008480409
Børnehuset Kirsebærgården 544 5798008479205
Børnehuset Blommehaven 546 5798008481109
Skovvang Børnehus  548 5798008481208
Blovstrød Børnehus 555 5798008481703
Lillerød Børnehus  560 5798008481901
Ørnevang Børnehus 561 5798008482007
Børnehuset Molevitten 562 5798008479908
Børnehuset Firkløveret 568 5798008482304
Børnenaturcentret Vestre Hus 580 5798008482700
Klub Allerød 582 5798008482908
Klub Hobitten 584 5798008482502
Sundhedsplejen 595 5798008483608
Kommunale ældre- og handicapboliger 602 5798008486012
Social indsats 603 5798008477102
Ydelse, front og administration 604 5798008476938
Ydelse og adm. Dagpenge mm 604 5798008486081
Ydelse og adm., kontanthjælp mm 604 5798008476914
Social rehabilitering 605 5798008477201
Skole  608 5798008485107
Skolebiblioteket 609 5798008485503
It og digitalisering 610 5798008485008
Sekretariat 611 5798008484001
Økonomi 612 5798008484308
Risikostyring, bygning- og løsøreforsikrning 614 5798008484490
Personale 615 5798008484704
Ældre og Sundhed 616 5798008484605
Ældre og Sundhed, Hjælpemidler mm 616 5798008476907
Familier 620 5798008483301
Jobcenter 622 5798008476921
Dagtilbud 623 5798008485206
Glad mad Rådhuset 625 5798008486272
Teknik og drift - Vejmyndighed 626 5798008485305
Plan og Byg 628 5798008484209
Ambitiøs Miljøarbejde 629 5798008478703
Natur og Miljø 630 5798008486135
Affaldshåndtering - Det brugerfinansierede område 631 5798008478505
AK Fjernvarme  - Det brugerfinansierede område 632 5798008486234
Indkøb og Udbud 640 5798008486036
Debitorstyring 641 5798008483707
Glad Service 660 5798008486173
Sundhedsydelser 661 5798008486241
Borgere udenbys 662 5798008486258
Anlæg 700 5798008475801