Indhold

Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommune arbejder sammen om uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge fra 7. klasse til de fylder 25 år. Samarbejdet kalder vi Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Sjælsø).

UU-Sjælsø står til rådighed for børn, unge, forældre, skoler, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.

UU-Sjælsø tilbyder blandt meget andet:

  • Individuel- og gruppevejledning for elever, og forældre til elever, der ikke er uddannelsesparate.
  • Erhvervspraktik, introkurser og brobygning.
  • Vejledning i valg af uddannelse og erhverv.
  • Vejledning om produktionsskoler, KUU (kombineret ungdomsuddannelse) egu (erhvervsgrunduddannelsen), STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).
  • Vejleder i støttemuligheder f.eks. i forbindelse med ordblindhed og psykisk sårbarhed.


Vejledningen tilbydes lokalt på folkeskolerne, i ungecentre og på UU-Sjælsøs lokaler i Birkerød.