Billede

I Allerød Kommune må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti eller rabat i byzoner.

Parkering af lastbiler 

Mellem kl. 19.00 og 7.00 må lastbiler og busser med en totalvægt over 3500 kg kun parkere ved parkeringslomme på Gydevang og på to rastepladser på Nymøllevej hvor der er skiltet med parkering. 

Parkering i Lillerød bymidte

Der er tre timers begrænsning på alle offentlige parkeringspladser, som ligger mellem Frederiksborgvej, Lilledal, Allerød Stationsvej og Amtsvej.

Reglerne for parkeringszonen gælder i tidsrummet kl. 8.00-18.00 på hverdage og kl. 8.00-15.00 på lørdage.

På de private parkeringspladser kan gælde andre regler, som i så fald er skiltet. 

Læs mere om regler for parkering i Allerød Kommune i vores parkeringsbekendtgørelse.

Gågaderne i Lillerød er forbeholdt fodgængere, med nedenstående undtagelser:

Cykler

  • Det er kun tilladt at cykle på M.D. Madsensvej og på Aggebostien. Der er skiltet herom.
  • Cykler skal vige for fodgængere
  • Det er forbudt at cykle på de andre gågader som Torvestrædet, Stationspassagen, Mølcks Passage.

Knallerter

  • Det er forbudt at køre på knallert i gågaderne.

Motorkørsel

Kørsel med motorkøretøjer i gågaden er forbudt, med nedenstående undtagelser:

  • Invalidekøretøjer

På M.D. Madsensvej er det tilladt motorkøretøjer med invalideskilt, med ærinde i gågaden, at køre i gågaden i alle døgnets timer, samt at parkere i de dertil skiltede parkeringsbåse.

  • Varekørsel

Varetransport til gågadens forretninger er kun tilladt i følgende tidsrum

Hverdage:    kl. 00.00 – til kl. 11.00
Lørdage:      kl. 00.00 – til kl. 09.00

  • Beboerkørsel

Kørsel hvor køretøjet føres af en person eller medbringer en person, der har egen bolig eller virksomhed på gågaden, er tilladt hele døgnet.

Motorkørsel i øvrigt

Udrykningskørsel, lægers kørsel i livsvigtigt øjemed samt politiets vogne skal til enhver tid, uhindret kunne finde sted, frem til enhver ejendom
Kørsel med kommunens køretøjer ved udførelse af renholdelse, vedligeholdelse og reparationsarbejde tillades.

Særlig tilladelse

Politiet kan i særlige situationer give dispensation fra ovenstående bestemmelser om motorkørsel i gågaderne.
Der kan gives dispensation i følgende tilfælde:

  • Gangbesværedes kørsel til læger
  • Postvæsnets kørsel med henblik på tømning af postkasser
  • Ansattes kørsel til og fra deres arbejdsplads i gågaderne.

Personer med handicap kan få et parkeringskort ved at søge om det hos Danske Handicaporganisationer.

Læs mere på Borger.dk

Hvis du oplever problemer med for høj fart og farlig kørsel i Allerød Kommune, eller hvor du bor kan der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det er Nordsjællands politi der håndterer opgaven med fartkontrol og hastighedsbegrænsning i Allerød Kommune.

På private fællesveje skal borgerne selv betale for hastighedsdæmpende foranstaltninger. Kommunen skal godkende alle projekter, i Retningslinjer for hastighedsdæmpning kan du læse mere om kommunens arbejde med området.

Du kan læse mere om Allerød Kommunes kommende projekter på trafikområdet, f.eks. anlæg af cykelstier, hastighedsdæmpende foranstaltninger i Allerød Kommunes trafikplan 2017 - 2020.

Allerød Kommune har i 2015 fået udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes valg af transportmiddel samt kortlægge, hvor elever og forældre oplever utryghed i trafikken.

Undersøgelsen består af 7 dokumenter (klik på navnene for at se dokumenterne):

Generel analyse med hovedresultaterne
Analyse fra Lynge skole
Analyse fra Blovstrød skole
Analyse fra Ravnsholt skolen
Analyse fra Engholm skolen
Analyse fra Skovvang skolen
Analyse fra Lillerød skole