I Allerød Kommunes familieafdeling arbejder vi ud fra nogle overordnede principper i vores indsatser sammen med familier, børn og unge, som er i en udsat social position. De principper er vores børne- og læringssyn samt kommunens børne- og ungepolitik. (læs politikkerne her). Det væsentlige i arbejdet handler om, at der skabes en positiv udvikling for alle børn og unge. 

Familieafdelingen består af tre teams: Familieteamet, Handicapteamet og Forebyggelsesteamet.   

Familieteamet støtter og hjælper familier med børn og unge, der er i sociale vanskeligheder, og hvor der gives støtte.

Handicapteamet behandler ansøgninger om støtte til børn og unge med kroniske lidelser. 

Forebyggelsesteamet støtter, hjælper og behandler underretninger, der modtages. Alle underretninger skal vurderes inde for 24 timer.  

Vi tager altid afsæt i den enkelte situation og al støtte og hjælp iværksættes i samarbejde med familien.
Du har altid mulighed for at få fuld indsigt i din/dit barns sag ved at søge om aktindsigt. Dette gøres på ved at skrive til familier@alleroed.dk

Hvis jeres barn har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan det efter individuel vurdering få tilbudt plads i en specialinstitution eller en dagsinstitution med specialordning.

Som familie med et handicappet barn I kan også blive tilbudt hjælp til aflastning, enten i eget hjem, hos en aflastningsfamilie eller på en døgninstitution.

Har jeres barn betydelig og varig nedsat funktionsevne eller en anden varig lidelse, har I mulighed for at få økonomisk støtte, hvis barnet bliver forsørget i hjemmet. Den økonomiske støtte består af dækning af nødvendige merudgifter, samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Du kan læse mere om Allerød Kommunes tilbud til familier med handicappede børn i vores kvalitetsstandarder.

Gennem Familieafdelingens socialrådgivere kan du blive henvist til støtte og hjælp, hvis der er behov i familien.

I familieindsatsen har vi familiekonsulenter, psykologer, ungekonsulenter, specialpædagogiske konsulenter og kordinerende fysioterapeut, der kan støtte op omkring de udfordringer, du måtte have i familien eller som ung.

Vi har en anerkendede og løsningsfokuseret tilgang, der har fokus på jeres ressourcer og dette ud fra en pædagogisk og psykologisk tilgang.

Vi benytter FIT (Feedback Informed Treatment), der systematisk inddrager dig i rådgvningen og hjælpen, så vi sammen bevæger os i den rigtige retning i forhold til jeres/din trivsel, og det som I har brug for hjælp og støtte til.

Vi afholder samtaler i vores to huse - "det sorte hus" på Frederiksborgvej 59 og "Frejas Sal" på Frederiksborgvej 61-65 - eller hjemme hos jer. Dette vurdereres efter behov og i dialog med jer.

Den anonyme rådgivning har åbent for fremmøde torsdage i ulige uger fra kl. 16.00-18.00 på adressen:

​Frederiksborgvej 59, 3450 Allerød ( i "det sorte hus")

Her kan du og din familie komme og få rådgivning uden aftale.

Rådgivningen er anonym, hvilket betyder, at du ikke behøver at sige dit navn, eller andre private oplysninger, hvis du ikke har lyst. Det betyder også, at dine samtaler ikke bliver registreret nogen steder.

Der er åben rådgivning for både familier og unge.

OBS! på ferielukning i skolernes ferier.
(Første rådgivning i 2020 er torsdag den 16. januar)

Du kan læse mere i pjecerne nederst på siden.

I ungerådgivningen kan du henvende dig anonymt og få rådgivning om de problemer, du som barn eller ung støder ind i. Tilbuddet gælder også for forældre og andre pårørende.

Du kontakter ungerådgivningen gennem vores mailadresse: ungeraadgivningen@alleroed.dk

Anonymt betyder, at du ikke behøver at sige dit navn, eller andre private oplysninger, hvis du ikke har lyst. Det betyder også, at dine samtaler ikke bliver registreret nogen steder.

Det er dig der bestemmer, hvad vi skal snakke om:

• Har du problemer i forhold til forældre, kæreste, venner?
• Bliver du mobbet?
• Er du ked af det/ulykkelig?
• Har du problemer med skole/uddannelse?
• Har du problemer i forhold til alkohol/stoffer?
• Har du en spiseforstyrrelse?
• Skærer du i dig selv?
• Har du identitetsproblemer?
• Er du indblandet i kriminalitet/gruppepres?
• Er du i tvivl om din seksualitet/sex/kønssygdomme?

Du kan downloade en pjece, der fortæller om den anonyme rådgivning nederst på siden.

Har du udfordringer med at skabe overblik, planlægge tiden, koncentrere dig samt løse opgaver på en fokuseret måde? Har du svært ved at kontrollere følelser eller håndtere konflikter i din dagligdag? Har du brug for redskaber til bedre at mestre din dagligdag i forhold til uddannelse, job og privatliv? Så er der hjælp at hente.

I Allerød Kommune tilbyder vi, gennem vores samarbejdspartner ”Fremtiden Nord Syd”, et kursusprogram for unge og voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder, som består af et forløb med 15 kursus-sessioner.

Hver session har et tema, hvor du sammen med de andre deltagere bliver præsenteret for og træner bestemte færdigheder. Gennem sjove og engagerende øvelser får du redskaber, som kan hjælpe med at planlægge konstruktive løsninger, arbejde struktureret og håndtere de problemer, du møder i hverdagen. Et vigtigt element i kursusforløbet er, at du får tilknyttet en PAL (Participants Aid for Learning), der fungerer som en slags coach, der bidrager med at skabe bro mellem kurset og din dagligdag.

Tilmeld dig og læs mere her

Du har altid mulighed for at få prøvet afgørelser truffet af Familieafdelingen hos Ankestyrelsen.

Inden en eventuel klage sendes til Ankestyrelsen er vi som kommune forpligtet til, at genvurdere afgørelsen. Hvis vi som kommune fastholder en afgørelse sendes denne automatisk videre til Ankestyrelsen. 
 
Du skal sende din eventuelle klage til Familieafdelingen på familier@alleroed.dk.

 

Har du spørgsmål? 
Du har altid mulighed for at tale med en medarbejder ved at kontakte Familieafdelingen via kommunens hovednummer 48 100 100 eller via mail til familier@alleroed.dk.

Her vil du komme i kontakt med vores sekretariat eller en sagsbehandler.