Her kan du læse om støtte til politisk arbejde. 

Tilskuddet til politisk arbejde udgør i 2018 et fast beløb på 7,25 kr. pr. modtaget stemme ved det seneste kommunalvalg.

Et parti eller en liste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalvalg, kan efter partistøtteloven modtage tilskud til deres politiske arbejde.

For at modtage støtte skal partiet eller listen har modtaget mere end 100 stemmer ved seneste kommunalvalg. Lister, som indgik i et listeforbund, yder vi tilskud, hvis listeforbundet fik mere 100 stemmer. 

For at søge tilskud til politisk arbejde skal I ansøge tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Bemærk, at I skal bruge NEMID for at udfylde ansøgningsskemaet.

I kan søge støtten løbende – der er ikke nogen bestemt ansøgningsfrist. Men I kan kun sende én ansøgning pr. kalenderår.

Ansøgningen behandles af Allerød Kommune. I kan forvente at få svar senest 14 dage efter, at I har sendt ansøgningen.

I forbindelse med ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven (juni 2017)  er der indført en indberetningspligt, som betyder, at kandidatlister sammen med ansøgning om partistøtte skal medsende erklæring om de private og/eller anonyme bidrag, som kandidatlisten eller kandidater på listen har modtaget.

De erklæringer kandidatlisten indsender sammen med ansøgning om partistøtte, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Modtagne erklæringer bliver offentliggjort her, efterhånden som de tilgår kommunen.