Billede

Region Hovedstanden har til opgave at registrere og kortlægge alle forurenede grunde, som kan udgøre en trussel for miljø, sundhed eller grundvand. Hvis din grund registeres som forurenet, vil man sige at grunden er kortlagt.

Hvis du vil flytte jord, skal det anmeldes til Allerød Kommune, hvis der er tale om:


Alle som flytter jord fra ovenstående arealer, herunder ejer, bruger, bygherre, entreprenør eller vognmand er ansvarlige for, at jordflytningen på forhånd anmeldes til Allerød Kommune.