TILLADELSER OG AFGØRELSER

Opdateret: 21. juni 2018

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til hus med støjhegn. Ejendommen er beliggende Matr. nr. 19c Høveltsvang, Uggeløse.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 19. juli 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk