Lokale vandråd kan inddrages i vandområdeplaner 2021-2027

Kommunerne skal, under eventuel inddragelse af lokale vandråd, udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats i form af Vandområdeplaner 2021-2027.

Vandråd er tidsbestemte og oprettes på initiativ af organisationer og foreninger og nedsættes af Kommunerne.

Nedenfor kan du læse om de nedsatte vandråd 2019-20.

Det er besluttet, hvem der skal deltage i vandrådsarbejdet i vandråd for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.

Medlemmer af vandrådet

Følgende organisationer og foreninger har fået plads i vandrådet:

Forening Repræsentant
Birdlife/Dof Pelle Andesen-Harild
Danmarks Naturfredningsforening Jens Prom
Danmarks Sportsfiskerforbund Rune Hylby
Dansk Vand- og Spildevandslaug Claus Vangsgård
Danske Skovforening Søren Boas
Egedal Fiskeklub Jon Christian Svendsen
Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord Kim Lund Jørgensen
Friluftrådet Peter Engholm
Gribskov Vandløbslaug Michael Ingels Andreasen
Holbæk Ålav Ole Olsen

Organisationer og foreninger med interesse i vandløb har i november måned 2019 kunne anmode de 20 oplandskommuner i Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord om plads i vandrådet. De 20 kommuner er: Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Frederikssund, Egedal, Allerød, Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Kalundborg, Ringsted, Køge, Greve, Høje Taastrup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Furesø.

Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 deltagere, og en fordeling efter gældende retningslinjer beskrevet i BEK nr 1060 af 22/10/2019 blev derfor benyttet. 

Alle organisationer og foreninger som har anmodet om plads i vandrådet får direkte besked om afslag eller tildeling af en plads i vandrådet, sammen med oplysninger om fremtidig mødeaktiviteter m.m.

Miljø- og Fødevareministeriet er informeret om det nedsatte vandråd for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.

Egedal - sekretariatskommune

Egedal Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland 2.2 Roskilde Fjord og faciliterer møderne fremadrettet for vandrådet i oplandet. 

Kontakt

Henvendelser vedr. vandrådets arbejde kan ske til vandraad@egekom.dk

Den 26. november 2019 afholdt oplandskommunerne møde omkring nedsættelse af vandrådet i oplandet, efter anmodning fra organisationer og foreninger med interesse i vandløbsarbejdet i hovedvandopland 2.3 Øresund.

Medlemmer af vandrådet

Følgende organisationer og foreninger har fået plads i vandrådet:

 • Fredensborg Vandløbslav
 • Friluftsrådet
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Skovforening
 • Esrum Ålaug
 • Danske Vandløb
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Nordsjællands Landboforening
 • Gribskov Vandløbslaug
 • Dansk Kano og Kajak Forbund
 • Dansk Vand- og Spildevandsforening
 • Landbrug & Fødevarer
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Foreningen Naturparkens Venner

Oplandskommunerne modtog anmodninger fra 21 interesserede. Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 deltagere, og en fordeling efter gældende retningslinjer beskrevet i BEK nr 1060 af 22/10/2019 blev derfor benyttet. 

Alle organisationer og foreninger som har anmodet om plads i vandrådet får direkte besked om afslag eller tildeling af en plads i vandrådet, sammen med oplysninger om fremtidig mødeaktiviteter m.m.

Miljø- og Fødevareministeriet er informeret om det nedsatte vandråd for Hovedvandopland 2.3 Øresund.

Gribskov - sekretariatskommune

Gribskov Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland 2.3 Øresund og faciliterer møderne fremadrettet for vandrådet i oplandet. 

Kontakt

Har du spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan Bjørn Aaris-Sørensen fra Gribskov Kommune kontaktes på 72496813 eller basoe@gribskov.dk.