TILLADELSER OG AFGØRELSER

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød har i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 givet tilladelse til udhus. Ejendommen er beliggende på matr.nr. 25b Vassingerød By, Uggeløse.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 24. september 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Se den fulde tilladelse i bilag herunder.