TILLADELSER OG AFGØRELSER HØRINGSSIDE

Opdateret: 21. august 2019

Allerød Kommune har i henhold til § 62 i Lov om private fællesveje givet tilladelse til at ændre adgangsforholdene til YX Truck på Bøgeholm Alle 1, 3450 Allerød, matr. nr. 11a, Vassingerød By, Uggeløse.