TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 21. august 2019

Allerød Kommune har i henhold til § 62 i Lov om private fællesveje givet tilladelse til at ændre adgangsforholdene til YX Truck på Bøgeholm Alle 1, 3450 Allerød, matr. nr. 11a, Vassingerød By, Uggeløse.

Clipart Godkendelse af vejadgang

Godkendelse af vejadgang