TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til udvidelse af udhus. Ejendommen er beliggende, Matr. nr. 16b Uggeløse By.

 

 

 

Læs den fulde afgørelse nedenfor

Klagevejledning

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 4. maj 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Clipart Landzonetilladelse til udvidelse af udhus på Bastrupvej 10

Landzonetilladelse til udvidelse af udhus på Bastrupvej 10