TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere en ny røroverkørsel i den åbne grøft, der løber langs grundene på Skovbrynet. Røroverkørslen bliver 6 meter bred og etableres i forbindelse med et ønske fra ejere om at etablere en ny indkørsel til ejendommen fra Skovbrynet, i stedet for den nuværende indkørsel fra Tokkekøbvej.

Tilladelse til regulering af vandløbet meddeles efter reguleringsbekendtgørelsens § 17 og § 9, stk. 1 jf. vandløbslovens § 47. Rørlægning af grøften berører matr. nr. 2ax og 2d, Lillerød By, Lillerød.

Kommunen har vurderet og godkendt anlægsprojektet om regulering af vandløbet.

Kommunen offentliggør hermed afgørelsen efter vandløbslovens bestemmelser med 4 ugers klagefrist.

Eventuelle klager skal således være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde senest den 29. marts 2019.

En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk eller via www.borger.dk og www.virk.dk.

Afgørelsen og bilag ses herunder.

Clipart Godkendelse af etablering af ny røroverkørsel i privat vandløb ved Tokkekøbvej 56 3450 Allerød

Godkendelse af etablering af ny røroverkørsel i privat vandløb ved Tokkekøbvej 56 3450 Allerød

Clipart Tokkekøbvej 56 3450 Allerød Grøft snit

Tokkekøbvej 56 3450 Allerød Grøft snit

Clipart A132 Situationsplan

A132 Situationsplan

Clipart Foto af grøften den 30 oktober 2018

Foto af grøften den 30 oktober 2018