Budgettet er det væsentligste element i kommunens samlede økonomiske styring. De givne bevillinger skal i videst muligt omfang overholdes og anvendes ud fra bevillingen. 

Budgettet bygger på en række forudsætninger, som kan ændre sig i løbet af året. Budgetopfølgningen sikrer derfor løbende information omkring kommunens økonomi, med særlig fokus på økonomiske risikoområder.

Den løbende budgetopfølgning er tilrettelagt, så den understøtter budgetprocessen. Økonomiudvalget orienteres løbende om budgetopfølgniningen gennem forelæggelse af forventet regnskab, samt aktuelt økonomi.

Nedenfor finder du link til dagsordenpunkter med forventede regnskaber, samt politisk orientering om aktuel økonomi: