TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Byråd har den 30. august 2018 vedtaget lokalplan 1-142, Butik ved Kongevejen 28-32, Blovstrød.

I forhold til det offentliggjorte forslag til lokalplan er der følgende ændringer: § 9.10 ændres til følgende:

”I tilknytning til den nye adgang fra Kongevejen kan der opsættes én skiltepylon i en højde x bredde på højst 3,0 x 1,2 meter. Pylonen må være afdæmpet lysende og må ikke placeres, så den er til hinder for gode oversigtsforhold.

Læs mere her

Clipart Lokalplan nr. 1-142, Butik ved Kongevejen 28-32

Lokalplan nr. 1-142, Butik ved Kongevejen 28-32

Clipart Vedtagelse af lokalplan 1-142 Butik ved Kongevejen nr. 28-32

Vedtagelse af lokalplan 1-142 Butik ved Kongevejen nr. 28-32