Som erhvervsdrivende kan du få brug for at søge nye tilladelser eller forny eksisterende på en række områder, for at få din drift til at køre. Vi har forsøgt at samle et lille overblik herunder.

Søg alkoholbevilling

Søg tilladelse til brug af offentlig vej

Miljøgodkendelse