TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 6. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til 600 m2 multihal på ovennævnte adresse. Ejendommen er beliggende, Matr. nr.2a, Kollerød By, Lynge

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 3. april 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/

Clipart Landzonetilladelse Kollerød Bygade 36 A-C

Landzonetilladelse Kollerød Bygade 36 A-C