I tilfælde, hvor spildevandet stammer fra industriprocesser, skal Allerød Kommunes Miljøafdeling altid kontaktes med henblik på en vurdering af spildevandets sammensætning. I de tilfælde, hvor spildevandet kan indeholde forurenede stoffer.

Virksomheden skal indsende en ansøgning om tilladelse til tilslutning af processpildevand til kloaksystemet eller udledning af spildevand til vandløb, grøft, søer eller nedsivning via faskine.