billede

 

Grundet den ekstraordinære situation i forhold til coronavirus og smittespredning, holder Tandplejen lukket frem til og med fredag d. 27. marts.

Dog vil der være et nødberedskab i tilfælde af akut behov for tandlægehjælp – i tilfælde af tandpine, tandskader eller problemer med bøjlen.

Telefonen 48 12 62 00 er åben alle hverdage mellem kl. 8-12. Ring inden du møder op på klinikken!

Udenfor Tandplejens åbningstid, kan du kontakte Tandlægevagten på telefon 70250041. Ved akutte tandskader eller efterblødninger, kontakt Akut-telefonen 1813.

 

Du kan nu se og ændre din aftale med Tandplejen via Borger.dk

I den SMS og e-boks meddelelse du får tilsendt med din aftale, vil der nu være et link, som du kan tilgå.
Når du følger linket, kommer du videre til Borger.dk, hvor du kan se og ændre aftaler hos Tandplejen. 
Det er kun alm. undersøgelser, hvor tiderne kan ændres.

Tiderne kan ændres indtil 48 timer inden aftalen på klinikken.

Børne- og ungdomstandpleje omfatter alle under 18 år og er gratis.

I Allerød Kommune foregår børne-og ungdomstandplejen på kommunes egen klinik.

Vi er specialister i forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge.

Første besøg i Tandplejen

Regelmæssig tandpleje starter, når barnet er omkring 1½ år, hvor I indkaldes til besøg på tandklinikken. 

Kontakt selv Tandplejen, hvis I har brug for at besøge os tidligere, f.eks. ved tanduheld.

Skolebørn 6-15 årige

Alle børn bliver indkaldt, når det er tid til undersøgelse. Indkaldelse foregår elektronisk, via forældrenes e-boks.

Unge 16-17 årige

Børn over 15 år får besked om indkaldelse til Tandlægen i deres egen e-boks, hvor der også er mulighed for at tilmelde sig NemSMS, der påminder om aftaler hos Tandplejen.

Forældre får stadig indkaldelser på deres børns vegne, selvom barnet har egen E-boks.

Unge kan gratis vælge tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal du aftale det med Tandplejen. 

Læs mere i kapitel 1 her: Tandplejebekendtgørelsen.

Ved de regelmæssige undersøgelser vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen.

Er der væsentlige afvigelser i tandstillingen, undersøger specialtandlægen, om der er behov for tandregulering.

De børn der vurderes at have behov for tandregulering, vil blive indkaldt på Tandreguleringsklinikken til en samtale og evt. behandling.

Indkaldelsen vil ske på det rette tidspunkt i forhold til kæbernes og tandsættets modenhed.

Læs mere i kapitel 1 her: Tandplejebekendtgørelsen.

Ældre der af fysiske årsager ikke kan benytte almindelig tandplejeordning, har krav på at modtage en anden form for tandbehandling fra kommunen.

Ordningen gælder først og fremmest beboere på Allerød plejecentre, men hjemmeboende kan også tilmeldes Omsorgstandplejen.

Du skal kontakte Visitationen på Allerød Rådhus for at få mulighed for at benytte dette specialtilbud.

Er du pårørende til en borger eller selv beboer på et plejecenter, skal du kontakte plejecentret.

Det koster 540 kr. årligt at benytte Omsorgstandplejen. Prisen reguleres årligt.

Læs mere i kapitel 2 i Tandplejebekendtgørelsen og i Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af egenbetalingen i Omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven.

Specialtandplejen er for sindslidende og fysisk og psykisk udviklingshæmmede, der ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud.

Henvisning og visitation til Specialtandpleje kan foretages af tandlæge, læge, plejepersonale, støttekontaktperson, visitator eller andre med kendskab til og ansvar for personen. Henvendelse kan ske til Allerød Kommunes Tandpleje.

Den maksimale egenbetaling er 2.010 kr. årligt. Prisen reguleres årligt.

Læs mere i kapitel 3 i Tandplejebekendtgørelsen og i Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af egenbetalingen i Omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven.

Ny lovgivning: Fra 1. januar 2018 er der indført frit valg af tandlæge og dermed flg. muligheder:

Frit valg for de 0 – 15 årige

 • Allerød Kommunes Tandpleje:
  Du er automatisk tilknyttet Tandplejen, og skal ikke foretage dig yderligere.
   
 • Privatpraktiserende tandlæge:
  Du kan vælge tandpleje og tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge. Kommunen yder et tilskud på 65 % af godkendte udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje. Ønsker du denne ordning, skal du henvende dig til Allerød Kommunes Tandpleje på tlf. 48126200 eller tandplejen@alleroed.dk. Behandling kan først påbegyndes, efter der er indgået en skriftlig aftale mellem Allerød Kommune og den nye privatpraktiserende tandlæge. Den privatpraktiserende tandlæge står for al din tandbehandling også tandregulering. Indkaldeintervallet til undersøgelse er ens uanset, om du vælger privat tandlæge eller kommunal tandlæge.
   
 • Anden kommunal tandpleje:
  Du kan vælge at modtage tandbehandling i en anden kommunal tandpleje. Du skal selv henvende dig til den kommunale tandpleje, hvor du ønsker at gå. Den valgte kommunale tandpleje skal give tilsagn, om de har kapacitet til at modtage dig som patient. Har den valgte kommune sagt ja, skal du henvende dig til Allerød Kommunes Tandpleje på tlf. 48126200 eller på tandplejen@alleroed.dk. Behandling kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Allerød Kommune og den valgte behandlerkommune. Den kommunale tandpleje du vælger, står for al din tandbehandling også tandregulering.

Frit valg for de 16- og 17- årige

 • Allerød Kommunes Tandpleje:
  Du er automatisk tilknyttet Tandplejen, og skal ikke foretage dig yderligere. Det er gratis.
   
 • Privatpraktiserende tandlæge:
  Kommunen yder et tilskud på 100 % af godkendte udgifter til forebyggende og behandlende tandpleje. Ønsker du denne ordning, skal du henvende dig til Allerød Kommunes Tandpleje på tlf. 48126200 eller på tandplejen@alleroed.dk. Behandling kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Allerød Kommune og den nye, privatpraktiserende tandlæge. Hvis du er i gang med et tandreguleringsforløb, afsluttes dette i Allerød Kommunes Tandpleje, og din nye tandlæge vil sørge for al anden tandbehandling. Indkaldeintervallet er ens uanset, om du vælger privat tandlæge eller kommunal tandlæge.
   
 • Anden kommunal tandpleje:
  Du kan vælge at modtage tandbehandling i en anden kommunal tandpleje. Du skal selv henvende dig til den kommunale tandpleje, hvor du ønsker at gå. Den valgte kommunale tandpleje skal give tilsagn, om de har kapacitet til at modtage dig som patient. Har den valgte kommune sagt ja, skal du henvende dig til Allerød Kommunes Tandpleje på tlf. 48126200 eller på tandplejen@alleroed.dk. Behandling kan først påbegyndes, når der er indgået skriftlig aftale mellem Allerød Kommune og den valgte behandlerkommune. Den kommunale tandpleje du vælger, står for al din tandbehandling også tandregulering.

  Uanset hvilken ordning du vælger, vil du få tandplejetilbud i henhold til loven om Børne- og Ungdomstandpleje og svarende til serviceniveauet i Allerød Kommune.

Behandlerskift kan kun ske med minimum 1 års interval. Igangværende behandlinger i Ortodonti skal færdiggøres i det regi, de er påbegyndt.

Undersøgelse og behandling af børn og unge (16-17 årige), kan kun ske ved skriftlig aftale mellem praktiserende tandlæge og Allerød Kommunes Tandpleje.

Ydelser omfattet af Overenskomsten for børnetandpleje må udføres uden forhåndsgodkendelse. Ydelser, der ikke er omfattet af overenskomsten, må først sættes i gang efter godkendelse fra Tandplejen.

Tandplejen skal ikke forhåndsgodkende til behandlinger med flerfladet plast i permanente kindtænder, hvis prisen er under:

Præmolar:
Enkeltkombineret præmolar/2 flader: 1.130,00 kr.
Dobbeltkombineret præmolar/3 flader: 1.155,00 kr.
Molar:
Enkeltkombineret molar: 1.130,00 kr.
Dobbeltkombineret molar: 1.380,00 kr.

 

Generelle åbningstider 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

8-15

7:30-15

8-17

7:30-15

8-14

Lukket

Lukket

 

Tandreguleringens åbningstider

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

8-12

8-15

8-17

8-15

8-14

Lukket

Lukket