I Allerød Kommune arbejder vi med et bredt fokus på, at alle børn har ret til et godt børne-og ungeliv, hvor de trives, udvikler sig og gennem læring og dannelse når deres eget fulde potentiale.
Hvordan vi forstår denne opgave kan du læse om i 'Det fælles børne- og læringssyn'.

Børne-og læringssynet er blevet til på baggrund af dialog med medarbejdere, ledere, forældre, bestyrelser og folkevalgte fra sommeren 2016 til foråret 2017. Det har været drøftet på ledelsesmøder på forvaltningen, på personalemøder og bestyrelsesmøde i dagtilbud og skoler og det har været til drøftelse mellem borgere og politikere på kvartalsmøder. Dialoger som alle har været med til at forme indholdet og essensen af det nye børne- og læringssyn.

Børne-og læringssynet skaber en rød tråd i tilgangen til forældre, børnene og de unge og danner grundlag for samarbejdet mellem ledere, medarbejdere i kommunen.

Det fælles børnesyn er baseret på en forståelse af, at læring, udvikling og trivsel udvikles i praksis, igennem relationer, i fællesskaber, hvor børn og unge så vidt muligt er medskabende i aktiviteterne.

Det fælles børne- og læringssyn bygger på at børn og unge er kompetente og selvstændige mennesker, samtidig med at de har brug for omsorg, udfordringer, tillid og positive forventninger fra voksne.

Det betyder, at vores dagtilbud, skoler og klubber tager hensyn til den forskellighed, der findes hos børn og unge samt i deres forskellige forudsætninger og muligheder.

Den brede læringsforståelse betyder, at der er fokus på udvikling og dannelse gennem tilegnelsen af faglige, sociale og personlige kompetencer - tre områder som alle er afgørende for et velfungerende og rigt liv.

I Allerød Kommune går dannelse og uddannelse hånd i hånd, idet det anerkendes at det ene er det andets forudsætning.

  1. Vi er fælles med barnet og familien om læring, trivsel og udvikling
  2. Vi har fokus på barnets og den unges ressourcer samt omgivelsernes betydning
  3. Vi arbejder for fællesskaber og inkluderende læringsmiljøer hen imod chancelighed
  4. Vi fokuserer på pædagogisk refleksion og kvalitet i arbejdet medbørnene og unge