TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til opførelse af hestestald. Ejendommen er beliggende, Matr. nr.6b, Lynge By, Lynge

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 22. august 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Du kan læse den fulde tilladelse ved at klikke på den grønne boks nedenfor.

Clipart Landzonetilladelse Rødpælevej 20

Landzonetilladelse Rødpælevej 20